img_09_h

Yaratıcılığın gelişmesi, inovasyonun hızlanması ve yaygınlaşması, her ne kadar teknolojiye olumlu katkı sağlasa da fikri hakların korunması ve tescillenmesi konusunda bazı zafiyetleri de beraberinde getirmiştir…

İnsanı diğer canlılardan ayıran yegâne özelliği, düşünebilmesidir oysaki insan kendisine verilen bu değerin pek çok dönem kıymetini bilmemiş, bilememiştir. Günümüzde kullandığımız tüm ürünler, teknolojik cihazlar, materyaller hatta giydiğimiz elbiseden yürüdüğümüz ayakkabıya kadar hepsi bu olağanüstü meziyetin, “düşünebilme” yeteneğinin somut kanıtı değil midir?

Ne yazık ki günümüzde insanoğlu doğuştan kazandığı düşünebilme yetisinin yanına kendi çaba ve gayretleri ile kopyalama özelliğini de eklemiş durumdadır. Hatta bu özelliğini düşünebilme yetisinin önüne koymuş ve o kadar çok faydalanmıştır ki düşünmeyi ve üretmeyi kanunen korunması gereken bir hak haline getirmiştir.

Düşünce gücünü emeğe çevirme, özetle fikir Türkiye Cumhuriyeti’nin 5846 Sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” ile 1951 yılından itibaren koruma altına alınmıştır.

SuperCode yazılım olarak, güven tesit ettiğimiz ve özel yazılım geliştirme hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin fikri haklarını her türlü paydaş ve platform karşısında kanunlar nezdinde koruyor, kendilerinden herhangi bir talep gelmese dahi haklarını sorumluluğumuz kabul ediyor ve gereken önemi gösteriyoruz.

Farkındayız…