Şirketlerin kurumsal kaynak planlamalarına, ERP ve dikey çözüm ürünleri ile destek oluyor, ekosistemin belirlenen çerçevede genişlemesini ve güçlendirilmesi safhasında yer alıyoruz…